Įžanginis žodisMieli svetainės lankytojai,
 

Demokratinėje teisinėje valstybėje teismas yra vienas valstybės demoktratijos atributų ir garantų. Jo buvimas būtinas valstybėje, kuri gerbia žmogaus teises, demokratiją ir šiuolaikines visuomenės vertybes.
 

Prieš keliolika metų įkurtos Lietuvos Respublikos teisėjų asociacijos tikslas - puoselėti ir plėtoti teismo ir teisėjo nepriklausomumą, savivaldą, padėti teisėjams įgyvendinti jų teises, bendradarbiauti su teisininkų organizacijomis Lietuvoje ir kitose šalyse, dalyvauti rengiant teisės aktus, susijusius su teismų ir teisėjų veikla, kelti teisėjų profesijos prestižą, puoselėti jų korpuso tradicijas, dalyvauti teisėjų profesinio tobulinimo veikloje.
 

Tikimės, kad bendrai sutelkę jėgas pasieksime šių tikslų, ir Lietuvoje veiks vieninga teismų sistema.
 

Pagarbiai
LRTA valdyba LRTA buveinė:
Gedimino pr. 40/1
LT-01502, Vilnius
Kodas: 191612168


                                                      
 El. p. lrta@teismai.lt